Vážený pane inženýre,


s velkým gustem čtu všechny Vaše texty. Ač bych se leckdy rád k nim vyjádřil, nečiním to proto, že považuji pod svou důstojnost – promiňte, že to říkám zcela popravdě – zařadit se do společenství těch, kteří v blozích často zneužívají určité anonymity k ventilování těch nejnižších složek svých osobností.Proto si dovoluji vyjádřit jednu svou zkušenost související s materií „děkujících“ absolventů medicíny (používám záměrně tohoto označení pro jedince, kteří pro mne nejsou lékaři).

Když jsme s manželkou před Vánoci cestou na kontrolu po onkologických onemocněních (žena je ve svých 70 letech po 4 onkologických operacích, chemoterapii a ozařování, já v 84 letech po ozařování zhoubného nádoru) byli u vchodu do naší spádové nemocnice „uvítáni“ politicky originálním Zemákem, zplagiovaným invenčně poddotovanými individui do DO-firemní saniťácko-pohřebácké „raz dva trojky“ (u automobilistů neblahé paměti), „vyšperkované“ nadto eticky cynickým a literárně stupidním rádobyveršem „Náš exodus, váš exitus“, vzpomněl jsem si, že v době mých gymnasijních studií se industrializaci lidského exitu věnoval jistý absolvent medicíny a filozofie Genosse Josef MENGELE, jemuž se v jeho „výzkumném ústavu“ přezdívalo kromě jiného také „TodesENGEL“ a „ENGELchen“; zajímavá věc, není-liž pravda!

A protože žena odmítla dále pokračovat a pobývat ještě v čekárně jinak velmi empatické lékařky, omlouval jsem bezprostředně po návratu domů telefonicky naše nedostavení se ke kontrole; sestřička mi sdělila, že nejsme jediní, kdo pod vlivem tohoto „uvítání“ na návštěvu paní doktorky rezignovali.

Dovoluji si dodat, že o neadekvátním odměňování většiny nemocničních lékařů neprivátních zařízení vůbec nepochybuji – naše dcera je pražskou nemocniční lékařkou v nesoukromém zařízení. Leč tento stát má svá pravidla, jak i odměňování zaměstnanců veřejného sektoru řešit, a ta by po mém soudu měla být použita a respektována.

V jakém souladu je počínání DO s Hippokratovou přísahou a se známým J. F. Kennedyho „Don´t ask the country what it can do for you. Ask what you can do for it!!!" jistě není třeba dodávat.

Přeji Vám, vážený pane inženýre, dobré zdraví, stálou osobní spokojenost a plný zdar ve Vaší profesní i veřejné činnosti a jsem s pozdravem

PhDr. Ing. Jiří Novák
Praha


Vloženo: 9. 2. 2011, autor: PhDr. Ing. Jiří Novák (petr@paulczynski.cz)