Petr Paulczyňski: homepage

Slovník multikulturních výrazů a politické korektnosti

Protože tento převzatý materiál vyvolává kontroverze, poněvadž jsem ho prý nekomentoval, považuji za nutné toto stanovisko sem dát. 22/9/08

Kdopak si to objednává?

Můj článek převzatý z portálu Altermedia patřil v poslední době k nejčtenějším a také diskuze k němu ať už přímými maily mně nebo do diskuzního fóra mne vedou k tomu, abych se k této věci ještě jednou vyjádřil, ačkoliv si myslím, že jsem tak již učinil


 v tomto článku ( http://www.paulczynski.cz/vyloucit-exkomunikovat-ma-jiny-nazor.html ).

Z těch co mne "sprdli" byl nejblíže tento příspěvek:  Možná je to bezbřehý liberalismus z Vaší strany a fakt, že se snažíte dát prostor „úplně všem“. Chápu, že některé pasáže mohou být celkem vtipné, ovšem pevně věřím, že text jako celek nemusím chápat jako stanovisko Brněnské ODS.

A tady je ten hřebíček na hlavičku. Nechápu, proč by převzetí veřejně publikovaného článku mělo jít na vrub ODS, nehledě k tomu, že to není stanovisko ani moje. Ale to už jsem říkal, moje chyba, že jsem to nekomentoval. Příště takové upozornění na článek pověsím až budu mít čas ho komentovat.

Jinou kapitolou jsou ti, kteří píší své nenávistné výlevy s kopiemi na kdekoho počínaje Topolánkem a Langerem až po brněnského předsedu ODS. A to s takovým časovým odstupem od pověšení článku, který už je zasut desítkou jiných a jehož čtenost už stagnuje, že se nabízí otázka, kdopak si to objednává bič na Pavouka?

Tak pro tyto znovu a naposledy: sypu si hlavu popelem, že jsem inkriminovaný převzatý článek jasně a srozumitelně nekomentoval a to tak, že bych se od něj distancoval. Své animozity si laskavě nadále vylévejte na webu Altermedia a vynechte ódéesku, která s tím nemá vůbec, ale vůbec nic společného.

http://www.paulczynski.cz/kdopak-si-to-objednava.html

Antidiskriminační zákon, antirasismus, diverzita, multikulturalismus, nenávistný projev, zločiny z nenávisti, politická korektnost, rovnostářství - ze všech stran se na nás valí záplava newspeaku jak z Orwellova románu 1984.Každý den dochází k dobytí další pozice, k dalšímu vítězství liberálů a levičáků v kulturní válce, která zuří od šedesátých let 20. století. Dochází ke změně veřejného diskursu, ke změně terminologie. Co bylo dříve bráno jako standardní je dnes “nenávistné”, pole pro svobodnou diskusi se neustále zmenšuje a na tom co zbývá, číhají uměle vykonstruované novotvary z dílen inženýrů lidských duší.

Redakce Altermedia ČR se jako první pokouší přinést ucelenější definici této levicově-liberální terminologie. Níže uvedený seznam si nečiní nárok na úplnost nebo rigidní významovou přesnost. Jde spíše o podnět k diskusi v rámci sil usilujících o záchranu evropské civlizace, jejího kulturního a biologického dědictví. Vítáme všechny konstruktivní (i kritické) připomínky, doplňky a nová hesla.

ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
Právní destrukce svobody slova a shromažďování v Evropě.

ANTIRASISMUS
Fanatická nenávist k lidem evropského původu.

ANTISEMITA
Člověk, kterého nenávidí Židé; kdokoli, kdo se odváží kritizovat Izrael.

ANTISEMITISMUS
Následek nepřátelského chování Židů vůči hostitelským státům a národům.

ASIMILACE
Dříve důkaz toho, že kterýkoli Evropan mohl najít své místo v Americe.

ASIMILACIONISMUS
Ideologie, která tvrdí, že právo na asimilaci je možné jen pro ne-Evropany.

AUSCHWITZ
Někdejší koncentrační tábor, dnes chrám věčného zatracování Evropanů.

BARVOSLEPÝ
Slepý.

BÍLÝ
Diskvalifikující vlastnost a výhradní název pro všechny lidi evropského původu.

BÍLÁ PRIVILEGOVANOST
Údajně akademická teorie o tom, že chudý přínos jistých minorit je způsoben ne jejich vlastními chybami, ale barvou kůže Evropanů.

BÍLÝ SEPARATISMUS
Předpoklad pro rasové přežití v multirasovém státě.

BÚRSKÁ GENOCIDA
Vlna vraždění bílých farmářů černochy v Jižní Africe, ignorovaná západními politiky a omlouvaná vládou ANC.

DAREBÁCKÝ STÁT
Země, která se chová jako Spojené státy.

DEMOKRACIE
Vláda oligarchie, ve které si obyčejní lidé myslí, že si můžou volit své politické reprezentanty.

DIVERZITA
Módní slovo pro odcivilizování evropských národů; smrt Západu.

EKONOMISMUS
Víra, že jen na ekonomické a finanční výsledky jsou skutečně důležité.

FAŠISMUS
Politická filosofie původem z Itálie.

FAŠISTA
Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany.

HOLOCAUST
Bezdůvodná židovská sebeikonizace v průmyslovém měřítku; proto-náboženství Nového světového řádu.

HOMOSEXUÁL (LESBA)
Lidské neštěstí, požadující po společnosti veřejné uznání za popírání sebe sama.

POPÍRAČ (HOLOCAUSTU)
Hanlivé označení pro revizionistu holocaustu.

REVIZIONISTA (HOLOCAUSTU)
Historik, který není spokojen s úředně schválenou verzí německé vládní politiky vůči Židům mezi lety 1933-1945.

IZRAEL
Důkaz, že země může být odejmuta původním obyvatelům, když je k tomu pevná vůle.

IZRAELSKÁ LOBBY
Neexistující seskupení bezvýznamných amerických Židů, které nefinancuje a/nebo neuplatňuje nátlak na hloupé gójské politiky s cílem ochraňovat izraelské zájmy.

KAPITALISMUS
Otrocký systém podporující bankéře, politiky, jejich strany a další příslušníky mocenské elity.

KOGNITIVNÍ DISONANCE
Úzkostný stav, běžný mezi liberály, kteří se setkali např. s rasovým realismem.

KOLONIÁLNÍ
Slovo znamenající “vinný a hanebný”, použitelný na všechny západoevropské národy, s vyjímkou Švýcarů a obyvatel Lichtenštejnska.

KRAJNÍ PRAVICE
Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany.

KULTURNÍ VÁLKA
Uplatňování zájmů homosexuálních a etnických minorit k uvolnění, podvracení anebo celkovému zničení lidských a společenských norem.

LIBERÁL
Otrok liberalismu.

LIBERALISMUS
Politika pro odcivilizování Západu.

LIBERÁLNÍ CENZURA
Důkaz, že liberálové mají veškerou moc, ale žádné argumenty.

LIBERÁLNÍ CITLIVOST
Vynikající schopnost odstraňovat Evropany z kategorie těch, kdo prodělávají pokles.

SALÓNNÍ LIBERÁL
Člen politické třídy, který má pravidelné citové výlevy o chudých a přitom doufá, že je nikdy nepotká.

MAINSTREAMOVÁ MÉDIA
Učí masy, že “bělouši jsou zlí” a “černoušci hodní”.

MEXIKO
Země, která bude zakrátko k nalezení jižně od Montany a západně od Lousiany.

MULTIKULTURALISMUS
Odmítnutí brát jakoukoli kulturu vážně.

NÁROD
Lid a země (krev a půda), navzájem neoddělitelní od sebe.

NÁRODOVEC
Osoba, která chápe tuto neoddělitelnost lidu a země, krve a půdy.

NACISTA
Hanlivé označení často aplikované na všechny obyčejné Evropany.

NENÁVIST
Myšlenka, nebo touha po sebeurčení mezi lidmi evropského původu.

NENÁVISTNÝ PROJEV
Jazykový projev snažící se o přežití evropských národů; zákony o nenávistném projevu se pokouší eliminovat z veřejné debaty všechny projevy této snahy.

NEOKONZERVATIVCI
Bývalí trockisté židovského původu, kteří ukradli Republikánskou stranu Američanům evropského původu, zmocnili se amerického prezidentského úřadu, otevřeli hranice tak jak to jen bylo možné a vyhlásili válku nepřátelům Izraele.

OBČANSTVÍ
Důkaz, sepsaný na papíře a podepsaný vládním úředníkem, že jsme všichni jeden národ.

OBČANSKÁ PRÁVA
Vládou nařízený přístup pro černé do bílé společnosti, bez odpovídajícího požadavku na zlepšení chování černochů v této společnosti.

AFRO-AMERICKÉ HNUTÍ ZA OBČANSKÁ PRÁVA
Proti-bílá, pro-černošská agitace v padesátých a šedesátých letech 20. století organizovaná židovskými politickými aktivisty do té doby, než ji převzalo hnutí Black Power.

OSVOBOZENÍ
Osvobození z pout nemarxistických tradic.

PATRIOT (též VLASTENEC)
Osoba, která nutně neprosazuje neoddělitelnost krve a půdy, nicméně miluje svoji zemi.

POKROK
Označení pro činnost upřednostňující, anebo směřující k socialismu.

POKROKOVÉ VZDĚLÁNÍ
Teorie, že každá střední škola by měla být připojena k nočnímu klubu.

POLITIKA
Vytváření zákonů tam, kde by se měly spíše překračovat.

POLITICKÁ SHODA
Vůle mocenské elity.

POLITICKÁ KOREKTNOST
Sebecenzura in imitatio Marxo pro uspokojení a dobro černých, homosexuálů, liberálních akademiků atd.

POLITICKÝ SYSTÉM DVOU STRAN
Systém vlády jedné strany.

PRÁVA HOMOSEXUÁLŮ
Vyslovená křivda spáchaná na naší svobodě slova a shromažďování; eufemismus pro homosexuální marxismus; sodomizování normálnosti.

PRÁVA TRANSEXUÁLŮ
Ultimátní test vaší schopnosti udržet si kamennou tvář.

RASA
Genetické druhy Člověka; skupiny rodů popírané anebo pojmově matené židovskými pseudovědci.

RASISTA
Nadávka pro běžného Evropana; osoba, která se dopuští neomluvitelného zločinu nezávislým přemýšlením nad biologickými fakty.

RASOVÝ REALISMUS
Přijetí myšlenky (teorie) o vrozených schopnostech rasy.

RASOVÁ UVĚDOMĚLOST
Normální myšlenkový proces mezi sebou samým a dalšími rasami.

RASOVÁ VĚTŠINA
Lidé evropského původu, kteří svojí existencí překáží pokroku směrem k liberálním světlým zítřkům.

RASOVÁ MENŠINA
Klientská skupina každého liberála, o které předpokládá, že je ze své podstaty ušlechtilá a že potřebuje ochranu před bílým rasismem a privilegovaností.

RASOVÝ PŘEDSUDEK
Víra v to, že ne-bílí jsou rasově podřadní, zatímco víra že jsou si všichni rovní zřejmě není předsudkem.

RASOVÁ NADŘAZENOST
Hrůzostrašná historka vyprávěná popírači ras (rasových identit) za účelem zabránění realné debatě o rasových otázkách.

RASOVĚ UVĚDOMĚLÁ OSOBA
Normální osoba, která klade svoje zájmy svého lidu na první místo.

ROVNOSTÁŘSTVÍ
Záminka k tvrzení, že homosexuálové, lesby a lidé s nižším IQ jsou si rovni, nebo stejní jako normální Evropané.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Rovné příležitosti by měly znamenat rovné výsledky… a tak spíše představují zádrhel pro profesionální rovnostáře; oprávnění pro autoritářství a další zdaňování.

RŮZNORODOST (viz DIVERZITA)
Eufemismus pro diskriminaci bílých.

SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ
Důkaz, že člověk není dokonalý.

SOCIOLOG
Bigotní profesionál, který nás zkoumá výhradně z toho důvodu, aby si posílil svoje proti-bílé, proti-mužské nebo heterofobní předsudky.

SONTAGOVÁ, SUSAN
Mrtvá židovská feministka, která nám odkázala roztomilou myšlenku že: “Bílá rasa je rakovinou lidských dějin”.

STÁT
Mocenské instituce, skrze které pochodovali levičáci a liberálové.

STÁTNÍ PROPAGANDA
Jedna z věcí, kterou začali levičáci a liberálové dělat, jakmile dorazili k cíli svého pochodu.

ŠEDESÁTÁ LÉTA
Dekáda morální lenosti, revolty proti otcům, útěku do fantazijního světa a kolapsu konzervatismu.

ŠKOLENÍ RASOVÉ UVĚDOMĚLOSTI
Industrializovaná donucovací technika pro bílé pracující lidi, kteří ještě nemají požadované názory.

VÁLKA S TEROREM
Obecně rozšířená víra, obzvláště mezi některými Evropany, že je útok bitevního vrtulníku Apache v Lashkargahu uchrání před tím, co provádějí muslimové v posteli v Bruselu nebo Bradfordu.

VĚTŠINA
Banda fašistů, jejíž jakýkoli výraz přání a zájmů je násilně vyřazen z demokratického procesu.

VLÁDA
Systém slibování něčeho za nic, zatímco daňový poplatník nemá nic za hodně.

VOLEBNÍ PRŮZKUM
Chytrý vynález, jak přimět rukojmího si myslet, že ovládá své věznitele.

VOLEBNÍ ÚČAST
Snaha říci něco s roubíkem v ústech.

VZDĚLÁNÍ
Zotročení myšlení mladých bílých lidí učiteli, univerzitními profesory a profesionálními mediálními manipulátory skrze propagaci viny a sebenenávisti; osvobození bílých myslí od působení určitých radikálně pravicových webových stránek a pro-bílých kulturních a politických organizací.

ZLOČINY Z NENÁVISTI
Právní potvrzení nadřazenosti pocitů minorit.

http://cz.altermedia.info/uvahy-a-komentare/slovnik-multikulturnich-vyrazu-a-politicke-kork_4262.htm


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 4151x, známka: 2.9
Kategorie: Nalezeno na webu
online: 55
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist