Petr Paulczyňski: homepage

Smutná zpráva.

Dostal jsem včera mail. Smutný mail. Zdá se, že tragicky zmizela potápěčka z Brna.

Přátelé a potápěči,
se smutkem v srdci Vám musím oznámit, že se včera na Blue corneru za přílivu ztratila jedna potápěčka, která se odpojila od skupiny i ode mne a vydala se na nesmyslnou cestu do magické modři. Posílám vyjádření k nehodě, která pro nás může znamenat velkou kritiku ze strany konkurence i potápěčů, kteří nás neznají. Faktem je, že se snažíme dělat potápění trochu jinak než je zvykem a ukázat lidem více, než bychom museli. Nusa Penida je krásný a potápěčsky fantastický ostrov, který jsme si zamilovali a samotný Blue corner je pro mě magickou a úchvatnou lokalitou, jaké není rovno. I přes to, co se stalo, pro nás Blue corner zůstavá nejlepší lokalitou, kterou vám hodláme předvádět v její nejkrásnější podobě. Chyba potápěče nemá s lokaltou nic společného a potápěč - průvodce takovou situaci nedokáže někdy ovlivnit. Je nám to skutečně líto, ale naše láska k potápění a zdejším vodám neztratila na síle. Posílám Vám vyjádření k nehodě, aby jste si udělali obrázek o vzniklé situaci a následné nehodě. Možná se někteří z Vás v budoucnu rozhodnou Nusa Penidě i nám vyhnout, ale vy jenž nám zůstanete věrni, tak jste vždy vítáni. Snažíme se nejít cestou neomalené a nudné komerce a zůstane tak i nadále.
S pozdravem
Milan Jeglík


Oficielní prohlášení k potápěčské nehodě u ostrova Lembongan z 24.8. 2007

Lokalita: Blue Corner – ostrov Lembongan, Bali
Potápěčské centrum: PT. Anugrah Lestari Mandiri
Potápěčský průvodce: Milan Jeglík

Charakter lokality: terénní zlom u ostrova Lembongan, který se z mělčiny (hloubka 8-15 metrů) láme do terénního zlomu (15 – 20m), který vytváří podmořské skalnaté terasy padající do hloubky 50m a další terasy klesají dále do hloubky. Tato lokalita je vyhlášená jako místo, kde lze nejčastěji pozorovat fenomenální mořské tvory, měsíčníky svítivé. Tato lokalita patří svým charakterem k náročnějším a to především díky mořským proudům, které jsou zde především v době nejnižšího odlivu. V době nejvyššího přílivu je zde moře relativně klidné bez silných a nebezpečných proudů. Za odlivového proudu je zde potápění možné jen pro zkušené potápěče se zkušenostmi s potápěním v proudech. Za přílivu jsou zde vhodné podmínky pro potápění bez větší náročnosti. Zdejší podmínky se však nedají vždy přesně určit a je zde mimořádně důležité dodržovat pravidla určená průvodcem. Instruktáž před ponorem je nastavena tak, že pokud se někdo odpojí od skupiny, tak musí bezodkladně vystoupit na hladinu, dodržet bezpečnostní zastávku a ukončit ponor výstupem na hladinu. Pokud nemají potápěči své vlastní signální bóje, tak si mohou zapůjčit v potápěčském centru.

Charakter lokality Blue corner v inkriminovaný den a průběh ponoru:
V 07:15 hodin byl nejvyšší příliv a na lokalitě Blue corner tekl středně silný proud, který se ve středu lokality Blue corner zklidňoval. Vně zlomu, který se nachází ve 20 metrech, tekl proud a měl tendenci vynášet na otevřenou vodu směrem od pobřeží. Bylo nutno se rychle zanořit k terénnímu zlomu, aby nebyli potápěči odneseni proudem mimo danou lokalitu. K zanoření došlo na svahu před Blue cornerem a proud snášel skupinu podél hrany skály. Instruktor Milan J. (DiveCon Intructor SSI – 1800 ponorů) sestoupil rychle do hrany a vyčkával na zbytek skupiny. Nejblíže k němu se pohybovala Radka P. a se značným zpožděním za ní sestupovali další potápěči Roman P. (AOWD Padi – 128 ponorů), Nikola P. (AOWD Junior – 120 ponorů) a Milena B. (AOWD TDI – 41 ponorů). Jejich zpoždění při sestupu je stálo cenné metry a lokalita se jim začala vzdalovat. Instruktor Milan J. a Radka P. se spojili u zlomu a viděli jen, jak trojice potápěčů mizí ve volné vodě. Podle dohody měl následovat výstup a vynoření s dekompresní signální bójí, kterou měl Roman P.. Milan J. i Radka P. viděli ostatní tři potápěče pohromadě a ve směru výstupu. Po chvíli čekání se ozval na hladině zvuk motoru. Podle předpokladu a dohody je měl vyzvednout na hladině člun. Instruktor Milan J. a klient - potápěč Radka P. se po chvíli spojili s druhou částí skupiny, kterou vedl průvodce a zaměstnanec PT. Anugrah Lestari Mandiri, Yusuf a společně obě skupinky pokračovali zpět podél skal ke středu lokality Blue corner. Po 40 minutovém ponoru  se celá skupina vynořila a okamžitě se dozvěděla od Romana P. a Nikoly P., že Milena B. není ještě na lodi a dotazovali se, zda byla pod hladinou se skupinou. Stejný dotaz směřoval na ně od Milana J. a zbytku potápěčů, poněvadž byli všichni přesvědčeni, že se Milena B. vynořila s nimi po několika minutách ponoru, při němž se jim přes proud nepodařilo zanořit do hrany Blue corneru. Roman P. viděl Milenu Bauerovou jako poslední, jak se údajně snažila zakopat zpět k hraně zlomu a to i přes protiproud, který jí tento manévr podle Radka P. nemohl dovolit z místa, kde se v tu dobu nacházela. Roman P. a Nikola P. zahájili výstup a zastavili na dekompresní zastávce, kterou jim přikázal potápěčský počítač po rychlém výstupu z hloubky 30m do 6m. Poté, co se s nimi Milena B. nevynořila, tak byli přesvědčeni, že se vydala za každou cenu zpět za Milanem a Radkou. Situace však byla jiná, poněvadž Milan J. se s Radkou P. spojil v hraně a společně chvíli čekali na zbytek skupiny. Poté, co viděli ve volné vodě skupinu, jak se nemůže dostat do hrany a zahajuje výstup, tak vyčkali na příjezd člunu (podle zvuku motoru na hladině), který je měl vyzvednout a po spojení se s druhou skupinou, pokračovali v ponoru. Ponor ukončili po 40 minutách.
Následně jsme se dozvěděli, že se Roman P. a Nikola P. po problematickém sestupu vynořili na hladinu a během svého výstupu ji již nespatřili a to ani následně na hladině, což nasvědčuje problému, který vznikl pod hladinou, který Milena B. pravděpodobně nezvládla. Její potápěčský buddy Radka P. se o její nepřítomnosti pod hladinou dozvěděla až v hraně zlomu, poněvadž zde bylo dohodnuto spojení skupiny po rychlém sestupu. Viděla Milenu B., jak se vzdaluje ve volné vodě v blízkosti Romana P. a Nikoly P., kteří však řešili ukončení ponoru a nesledovali další směr potápění Mileny B. Poté, co se vynořili, ji již nespatřili, včetně posádky lodi, která celou dobu pozorovala hladinu dané lokality. Milena B. se nedržela pravidel vyřčených průvodcem při instruktáži před potápěním. Při pomalém sestupu se odtrhla od průvodce a nedokázala se dostat do hrany zlomu, kde průvodce a její buddy na ni čekali. Nevydala se ani za jí blízkými potápěči Romanem a Nikolou, kteří byli v její těsné blízkosti a rozhodli se pro bezpečný výstup. Od okamžiku, kdy se odtrhla i od této dvojice a pokračovala v proudu volnou vodou, je pohřešovaná. Jestli se rozhodla pro nesmyslný sestup do modré hlubiny a nalezení svého buddyho a průvodce, kteří již byli dávno z jejího dosahu, nikdo neví.

V 8:30 byla zahájena pátrací akce se dvěmi loděmi MMDiving jižně, jihovýchodně a jihozápadně od Nusa Lembonganu a pak dále směrem k Sanuru a Nusa Dua na Bali, odkud se loď vracela obloukem přes otevřené moře proti proudu k Lembonganu a jižně od Nusa Penidy. Do pátrací akce se zapojilo potápěčské centrum World diving z Lembonganu a dalších 5 rybářských lodí. O nehodě a nezvěstném potápěči byla uvědoměna loď společnosti Perama jedoucí do Sanuru na Bali a dále několik dalších lokálních lodí. Byl vyrozuměn záchranný systém SAR na Bali a policie, včetně českého konzulátu na Bali, který přislíbil pomoc při organizaci záchranné akce. Dále byl vyrozuměn záchranný námořní S.O.S. systém SROP a byly uvědoměny rybářské lodě v oblasti, které vlastní radiovysílačku. Lodní pátrací akce dne 24.8. byla ukončeno v 16:30 hodin. Vrtulník pronajatý od soukromé společnosti (1.200 USD za letovou hodinu) pátral od 14:00 do 16:00 hodin. Vše bylo pro tento den bezvýsledné. V nočních hodinách vyzvedli Milana J., Romana P., Radku P., Nikolu P. a lodní posádku policisté a sepsali protokol na stanici v Sampalanu.

Při rychlosti proudu přibližně 3km v hodině by se měla Milena B. v tomto okamžiku 17:45 hodin dne 24.8. 2007 nacházet přibližně ve vzdálenosti 30 km od ostrova Lembongan, ale celá oblast byla důkladně propátrána loděmi i vrtulníkem, aniž by byla pohřešovaná spatřena. V následujících dnech není možné očekávat pomoc od záchranného systému SAR, poněvadž jejich loď kotví v doku na Lomboku a čeká na opravu. Vrtulník SARu je na letišti v Surabay a nepřiletí. Během následující noci se Milena B. může dostat až do vzdálenosti kolem 70 km od ostrova Nusa Lembongan, směrem jižně nebo jihozápadně od Lembonganu, což je vzdálenost pro naše možnosti nezvládnutelná a to i z důvodů velkých vln a silného větru, které by mohli ohrozil posádku i loď. Záchranný systém SAR je v současné situaci neakceschopný, takže zbývá jediná možnost a tou je šťastná náhoda v podobě rybářské lodi, která by pohřešovanou nalezla. Tohle je samozřejmě za předpokladu, že se někde vynořila a je naživu, ale je třeba počítat i variantou druhou, která je o nezvládnutí ponoru pod hladinou, ztráta vědomí a nevynoření se.

Pátrání dne 25.8. 2007 probíhalo od 07:30 hodin. Vyrazili 2 lodě PT. Anugrah Lestari Mandiri a pročesávali vody podél jižního pobřeží Nusa Penidy na otevřeném moři, dále jižně a jihozápadně od Nusa Lembonganu. Pátrání probíhalo do 13:30 hodin a bylo opět bezvýsledné. V tuto dobu křižovali moře mezi Bali a Nusa Penidou potápěčské, rybářské i výletní lodě a nikdo nic neviděl. Po ukončení této pátrací akce je Milena B. nezvěstná více než 30 hodin. Možná vzdálenost od ostrova Lembongan je až 90 km a s každou hodinou šance na její záchranu klesá. Potápěčské centrum PT. Anugrah Lestari Mandiri vyčerpalo veškeré své možnosti záchrany, pokud je tedy naživu. Požádaný SAR se celé akce vůbec nezůčastnil a to je velký důvod k zamyšlení, poněvadž při počtu turistů přijíždějících každoročně na Bali, by o jejich bezpečnost v případě nehody mělo být postaráno ze strany indonéských orgánů. Nelze předpokládat, že všichni turisté budou využívat služeb nezáživných programů cestovních kanceláří. Značná část lidí navštěvujících Indonésii touží po aktivní dovolené spojené s dobrodružstvím, které s sebou může přinášet i určitá rizika. Mezi tyto aktivity patří též potápění. Nusa Penida a Nusa Lembongan patří k jedněm z nejkrásnějších potápěčských oblastí Indonésie, ale některé terény jsou zde náročnějšího charakteru a vyžadují nejen potápěčské dovednosti, ale i dobrou fyzickou kondici a především kázeň a dodržování specifických bezpečnostních pravidel. Vzhledem k dnešnímu komerčnímu směru výcvikových systémů potápění, které licence spíše rozdávají, narůstá i počet nedostatečně vyškolených potápěčů a to může přinášet následné problémy při náročnějším potápění. 

Nacionále pohřešované:
Milena Bauerová, nar. 1966, bydliště Ořechov u Brna, Česká republika, číslo pasu 35519010


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 4253x, známka: 2.9
Kategorie: Z brněnského dění
online: 26
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist