Petr Paulczyňski: homepage

Je-li to pravda, je to na blití, nebo trestní oznámení

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že jsme účastníci podnikání Ministerstva zdravotnictví při řadě událostí, které se v poslední době dějí na poli brněnského zdravotnictví, pociťujeme již delší dobu potřebu sdělit odborné i laické veřejnosti některá fakta,

která nejsou příliš známa, a která nejvíce souvisí s rušením Úrazové nemocnice v Brně.

K našemu dopisu nás přiměly jednoznačně osobní zájmy členů Ministerstva zdravotnictví a některých dalších, gradace při jejich prosazování a naše nechuť daným jednáním dále jen přihlížet.

Hned na začátku musíme upozornit, že naše jména zůstanou skrytá, protože jako dlouholetí pracovníci v brněnském zdravotnictví nehodláme zahodit naši letitou práci a být okamžitě odvoláni nebo propuštěni, jako kritici tzv. pozitivního myšlení ministerstva.

Počátek veškerého dění probíhajícího v současné době v brněnském zdravotnictví, tzn.výstavba tzv.kliniky Mayo (ICRC- Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno) v areálu Nemocnice u svaté Anny, výstavba traumatologie v areálu bohunické nemocnice, rušení Úrazové nemocnice v Brně, rušení Fakultní porodnice na Obilním trhu, lze najít již u počínání nynějšího poslance MUDr.Michala Pohanky v dobách jeho náměstkování na Ministerstvu zdravotnictví a jako ředitele Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. MUDr.Pohanka byl aktivní člen ČSSD a člověk, bez jehož vědomí a požehnání neproběhl žádný větší investiční projekt v českém zdravotnictví. V této době dojednal a odsouhlasil smlouvy, z nichž velká část trvá dodnes nebo jsou dále obnovovány. Vedlejší příjmy, které za to v té době měl, a které poslanci Pohankovi z tohoto plynou nadále, ať už ve formě oficiálních plateb za výzkum a hodnocení účinnosti léků, za publikace nebo přednášky, nebo ve formě hotovosti, přesahovaly a dále přesahují milionové částky. Jsou to především stavební firmy, dodavatelé zdravotnické techniky, vnitřních technologií, léčiv, zdravotnických materiálů a pomůcek, výpočetní techniky, dodavatelé potravin, prádelna a.j. Při snaze o co nejvyšší navýšení obratu, o kterém by mohl rozhodovat, odvolal Prof.MUDr.Jana Černého, který bránil připojení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie k Nemocnici u svaté Anny, snažil se o připojení Úrazové nemocnice v Brně k Nemocnici u svaté Anny a navrhoval zrušení Nemocnice Milosrdných bratří. O tom, jak problematické jeho vedení Nemocnice u svaté Anny bylo, svědčí i dluh, který vznikl pod jeho vedením ve výši min.500 mil Kč, a jeho následné hladké pokrytí rozhodnutím vedením ČSSD ze státního rozpočtu, a to jako jediné nemocnici v České republice.

V této době se o Pohankovi hodně mluvilo jako o významném přispěvateli do stranické pokladny a také přispěvateli do kapes členů ČSSD, MUDr.Davida Ratha, jako jeho náměstek, nevyjímaje. Za toto dostal také přední místo na stranické kandidátce do parlamentu. (Stejným způsobem přispíval třeba také Tvrdík ze státních aerolinií.) Zahájená vyšetřování Policií ČR, na základě podnětů k vyšetření k přijímání úplatků za zmanipulovaná výběrová řízení, byla z důvodů imunity poslance Pohanky zastavena.

To jsou fakta obecně známá. Málokdo ale ví, že v dobách Pohankova ředitelování  v Nemocnici u svaté Anny vzniklo také přátelství mezí ním a současným náměstkem ministra zdravotnictví Bc.Markem Šnajdrem. Šnajdr v té době zastupoval významného světového výrobce léčiv a podílel se s Pohankou na výběrových řízení ve prospěch této firmy. Pohanka od Šnajdra dostával za vyhraná výběrová řízení peníze v hotovosti. Nejednalo se zde o žádné desetitisíce nebo statisíce ale o milionové částky.

Šnajdr z uvedené farmaceutické společnosti odešel a začal naplno pracovat pro ODS a pro pana Tomáše Chrenka. (Pro potřeby ODS také Šnajdr nechal v této době zveřejnit videonahrávku, kterou skrytě pořídil ve své kanceláři ještě jako obchodní zástupce výše uvedené farmaceutické firmy, ve které je vidět, jak si Rathova asistentka říká o úplatek ve formě zadání reklamy do časopisu, od kterého Rath dostával za tzv. spolupráci tučné odměny.)

O Tomáši Chrenkovi, jehož zájmy Šnajdr prosazuje, se v současné době hovoří jako o stínovém ministru zdravotnictví. Jde mimo jiné o majoritního akcionáře největší soukromé sítě zdravotnických zařízení, akcionáře řady dodavatelů do zdravotnictví, majitele nově vzniklé zdravotní pojišťovny a významného sponzora ostravské ODS. Svými ambicemi na rozšiřování budované sítě je Chrenek dostatečně znám a jeho spolupráce se ihned po nástupu ODS začala za přispění Ministerstva zdravotnictví projevovat. Šnajdr zajišťoval také dříve pro Chrenka i kontakty s Pohankou. Tomáš Chrenek je i aktivním sponzorem ČSSD, je znám i z kauzy náhlého zbohatnutí bývalého předsedy vlády Grosse, jako přispěvatel do fondů Šárky Grossové i bývalé paní Paroubkové aj.

A nyní se dostáváme k podstatě věci. Obrat poslance MUDr.Michala Pohanky v poslanecké lavici za účelem trvalého hlasování pro ODS zajišťuje ministerstvo zdravotnictví svým dalším jednáním, a to konkrétně jeho přítel Bc.Marek Šnajdr, člen ostravské ODS, nazývaný ostravský pokladník, který se na Ministerstvo zdravotnictví dostal především z důvodů zajišťování financí pro ODS a podpory Tomáše Chrenka. Jinou erudici pro toto Šnajdr nemá, ani odborně, ani profesně, ani vzděláním.

A zde je vazba na dění v brněnském zdravotnictví.

Pokračovatelem ve funkci ředitele Nemocnice u svaté Anny byl Pohankou vybrán MUDr.Roman Kraus, jeho přítel a nástupce v započatém systému. V rámci dohodnutých kroků při ovládnutí brněnského zdravotnictví byl při nejbližší možné příležitosti Kraus jmenován ředitelem Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích a ředitelkou Nemocnice u svaté Anny byla jmenována, za zásluhy její a jejího manžela při budování ODS, MUDr. Vladimíra Danihelková. Zde se spolupráce příliš neosvědčila a paní ředitelka neměla tu správnou kůži při prosazování osobních zájmů Krause a ministrova týmu, zvláště, když na ministerstvu byl přichystán projekt o znásobení investiční částky při budování tzv. kliniky Mayo, který musel být řádně personálně zajištěn Tak byl ministrovým týmem vybrán Krausem a ostatními zúčastněnými (MUDr.Hakl, MUDr.Gál) odsouhlasený, ambiciózní a hlavně jasně zpracovaný a instruovaný Ing.Petr Koška, který již byl dříve, po dobu nutnou k dosazení Krause Šnajdrem a Julínkem, pověřen vedením bohunické nemocnice

A můžou vesele pokračovat naplánované investice, co na tom když je velká část odborné veřejnosti považuje za přinejmenším sporné a další část za vyhozené.

Především se znásobí plánované investice do budování ICRC, z nichž plynou jejím zadavatelům do kapes příjmy z provizí ve výši 10-15 %. Co na tom, že nikdo pořádně neví, co se v ICRC bude dělat a už vůbec ne, kdo a z čeho se bude platit jednoznačně ztrátový provoz.

Dále je potřeba vylepšit finanční situaci špatně hospodařící bohunické nemocnice vybudováním traumacentra v hodnotě min. 500 mil. Kč a následně dalších 500 mil, po naplánovaném zrušení Úrazové nemocnice, následným nutným vybudováním chybějících návazných prostor a kapacit. V tomto případě jsou dohodnuty dodavatelské provize ve výši 5-15% do kapes jejich zadavatelů a je očekáván nárůst provizí od stávajících dodavatelů léčiv z důvodů očekávaných navýšení nákupů. V těchto případech jsou od výherců již dříve provedených výběrových řízení na dodavatele léčiv, jak do Nemocnice u svaté Anny, tak do Bohunic, vybírány dohodnuté provize ve výši 3-5% z obratu..

Co na tom, že v Brně už jedno plně funkční a vybavené traumacentrum stojí a za uvedenou jednu miliardu korun by se z něj stalo jedno z nejlepších zařízení v Evropě, když toto zařízení nedokázal ovládnout ani Pohanka ani Julínek, a v jejich plánech jim zavazel buď uznávaný traumatolog MUDr.Petr Zelníček a následně člen ČSSD a nyní senátor Prof.MUDr. Miloš Janeček, který byl ministrem Julínkem odvolán z funkce ředitele Úrazové nemocnice. Šnajdr po celou dobu požaduje propuštění Janečka i jako řadového zaměstnance, z důvodů jeho členství v ČSSD a dále z důvodů jeho trvalého boje za zachování ÚN. Šnajdr následně odvolává i po Janečkovi dosazeného MUDr.Petra Svobodu. Šnajdr moc nevěří tomu, že jen těžko najde člověka, který je stejně jako Šnajdr ochoten bez skrupulí zavřít fungující nemocnici, bez náhrady, po tolika letech její existence a při její plné zaplněnosti. Zvlášť když z toho, na rozdíl od Šnajdra, kromě pošramocené pověsti vůbec nic nemá. A myslíme si, že ani Julínkův kamarád z basketbalu MUDr.Jimramovský, toho morálně nebude schopen.

Dalším z důvodů pro někoho nepochopitelného trvalého tlaku Julínkova týmu, který graduje bez ohledu na přání voličů, zastupitelů města a kraje, názory odborníků, na zrušení Úrazové nemocnice bez náhrady a stejně tak Fakultní porodnice na Obilním trhu, je odprodej budov, ve kterých doposud Úrazová nemocnice a porodnice sídlí. Tyto budovy mají už svého dohodnutého kupce. Prodej má probíhat stejným způsobem jako v první vlně prodeje tzv. přebytečných nemovitostí Ministerstva zdravotnictví, který proběhl hned po převzetí ministerstva zdravotnictví ODS a jehož pokračování dohodl mimo jiné také Šnajdr s Pohankou. Zde proběhlo fingované výběrové řízení, které vyhrála za tímto účelem zcela nově zřízená firma se sídlem mimo Českou republiku a prodej proběhl podle znaleckých posudků, ve kterých byla hodnota nemovitostí snížena na minimum a celková hodnota byla určena na částku okolo 100 mil. Kč. Tento prodej se nepodařilo ututlat a byl přetřásán na veřejnosti, na věci to ale příliš nezměnilo, na to tady jde o moc peněz. Dle následných posudků realitních kanceláří byla celková tržní cena prodaných nemovitostí několikanásobně vyšší s tím, že u vybraných nemovitostí se dala k odhadní ceně s klidným svědomým připsat nula. Tady nemáme informace o tom, kolik činí dohodnutá provize z následného odprodeje nemovitostí, ale na základě dostupných informací by se mělo jednat o částku 30-50% nad celkovou nákupní cenu, podle velikosti vynaložených nákladů na prodej.

A to zde vůbec není zmíněn cíl ministerstva získat evropské peníze na rozvoj traumacenter pro evropské občany. Když se prozradily plány ministrova týmu dostat se k evropským penězům, tak jako argument proti tomu, proč tyto peníze nemůže získat Úrazová nemocnice bylo, že nevyhovuje kriteriím. Při tom v Bohunicích v té době neměly vybudováno vůbec nic a muselo se nejdříve utratit 500 mil. Kč, aby vůbec mohl vzniknout předpoklad  k provozování traumacentra.

Co lze očekávat dále?

Ministr zdravotnictví a jeho tým šli do vlády s těžkými úkoly. Prosadit si osobní zájmy, zájmy svých sponzorů, zajistit trvalé hlasování poslance Pohanky a nakonec i volební program reformy zdravotnictví, pro který je někteří lidé volili a jehož plnění by jim možná zaručilo jejich další zvolení. To poslední už ODS prohrála a zvláště v Brně a na Jižní Moravě na celé čáře, především díky krokům Julínka a jeho týmu v brněnském zdravotnictví.

ODS začalo téci do bot nejenom z hlediska voleb, ale především z hlediska přílivu peněz a finanční budoucnosti některých jejích členů. Zvlášť, když začali veřejně odstupovat od svých projektů hlavní sponzoři nejenom ODS, ale i řady jejich členů, finančníci chystající se na založení zdravotních pojišťoven a privatizaci zdravotnických zařízení, z nichž mezi největší patří např. Petr Kellner, bývalý majitel České pojišťovny. Co je volební program a jepičí sláva z úspěšné reformy, proti zbytku života na výborně placených místech ve vedení privátních zdravotních pojišťoven nebo ve výhodně zprivatizovaných monopolních, štědře ze státního rozpočtu dotovaných, zdravotnických zařízeních, nebo prostě jenom poklidný život z naspořených peněz pod zástěrkou fungující ordinace, tak jak to chystá MUDr.Pohanka ? O tom by bývalý ministr financí Kočárník mohl napsat knihu. Jedním z příkladů je snaha ministra Julínka, prostřednictvím dohodnuté společnosti a několika členů krajského zastupitelstva, ovládnout Nemocnici Ivančice, ve které byl MUDr.Tomáš Julínek ředitel a do které ze svého ministerstva nadále přispívá. Zde se má jednat o tzv. Grossův model získání akcií v dobách, kdy již bude mimo politiku. Zcela očividná byla snaha Julínka převést do této nemocnice ve spolupráci s VZP část lukrativních výkonů prováděných v Úrazové nemocnici po jejím zrušení.

Co říci na závěr?

Na jedné straně jsou tyto uvedené skutečnosti, které jsou mezi odbornou veřejnosti za léta jejich konání již dostatečné známé, protože promlouvají postupně všichni, hlavně ti, na které se v dalších kolech už nedostalo.

Uvedené skutečnosti vysvětlují agresivní a neústupné jednání ministra a jeho lidí v případě rušení Úrazové nemocnice v Brně, přesto, že to nebylo ve volebním programu ODS, ve straně ODS to nebylo projednáváno, nebylo to projednáváno ani s odbornou veřejností a komunálními politiky. V posledních komunálních volbách jasně voliči v Brně ukázali co chtějí, když zde ODS prohrála nejvíce ze všech krajů a v senátorských volbách porazil v politice naprosto neznámý bývalý ředitel Úrazové nemocnice Miloš Janeček i takové eso ODS, jako je Petr Duchoň. Na tomto nic nezmění ani tým lidí, složený z kamarádíčků Šnajdra a Julínka, který vyhledává umělé důvody proč zrušit fungující nemocnici a za dvojnásobné peníze stavět něco, co původní nemocnici zdaleka nenahradí.

A na druhé straně?

- nesouhlasy zástupců odborné veřejnosti

- nesouhlas ČLK

- nesouhlas místních volených zástupců

- 50.000 podpisů občanů města Brna pod petici proti zrušení Úrazové nemocnice v Brně

- Úrazová nemocnice je nemocnicí s hmatatelnými a jasně dokazatelnými výsledky, která hospodaří bez ztráty, jejíž činnost není jenom traumacentrum a návazná oddělení vč. spinální jednotky, ale velký počet ambulantních pacientů a velký počet v krátkém čase prováděných plánovaných hospitalizací a operací s velmi dobrými výsledky, které prostě v bohunické nemocnici nezvládnou

- vyhození desítek miliónů korun investovaných v poslední době do rozvoje Úrazové nemocnice jak z vlastních zdrojů, tak předchozími ministry, kteří plánovali rozvoj nemocnice, kde řada prostor i budova jsou mladší než bohunická nemocnice, kde by peníze již investované do traumacentra v Bohunicích bohatě stačily na její dokončení, a ty co do Bohunic ještě přitečou na její pozlacení

- náklady na léčbu pacientů v Úrazové nemocnici jsou pro pojišťovny nižší než v Bohunicích

- nechuť pacientů dojíždět do bohunické nemocnice je zřejmá z petice, Bohunice mají pro většinu brňanů špatnou dostupnost, jde o zastaralou komunistickou budovu se všemi znaky komunistického molocha, postavenou ze špatných materiálů, ve které se lidé špatně orientují a nedá se tam ani pořádně zaparkovat, a z hlediska traumacentra pro Brno s daleko horší příjezdovou trasou pro sanitky, hasiče apod.

Dovětek:
Tento text vůbec není myšlen proti Fakultní nemocnici Brno, práci jejich lékařů, sester a všech ostatních, ale jeho smyslem je, aby tyto dvě nemocnice fungovaly nadále společně a v přátelské spolupráci, tak jako doposud, s cílem co nejvíce rozvíjet a zlepšovat péči o pacienta v 21.století, společně se všemi ostatními zdravotnickými zařízeními v Brně a kraji.

http://www.zvedavec.org/prispevky/2008/12/2912-pravda-o-brnenskem-zdravotnictvi.htm?PHPSESSID=s01pqb8giea814na5bp1hj7mb1
*************************************************************
Pavoukův dodatek. Nevím, proč autoři tohoto dopisu, mají-li takové vědomosti, nesplní svou povinnost a nepředají tyto poznatky policii, protože jde zjevně o trestné činy.


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 2984x, známka: 2.8
Kategorie: Z brněnského dění
online: 48
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist