Petr Paulczyňski: homepage

Letem blízkou minulostí nad Lety

Komentované zprávy, aneb, kdo co řekl a nejspíše to myslel i vážně...Nalezeno na http://www.narodni-strana.cz/clanek.php?id_clanku=2333
Dlouhé ale poučné.

Horváthová Jana – MF Dnes – 6.5.97 "Ještě důležitější než podat žalobu na jednoho či dva žijící četníky je upozornit veřejnost, že zde existoval tábor jen pro Romy a že plán na jeho zřízení vyšel z českých hlav," řekla Horváthová.
KDYBY MÉNĚ LHALA A VÍCE PRACOVALA, TO BY SE KOMUNITA MĚLA…

Lidové noviny - 13.5.97 Ministr Pavel Bratinka řekl: "Zde v Letech před pětapadesáti lety započala fakticky nacistická genocida českých Romů během druhé světové války. Holocaust Romů na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava byl téměř úplný."
PODOBNÉ NAFUKOVÁNÍ STAVU NATOLIK OBLBLO CIKÁNSKÉ POHLAVÁRY, ŽE SI ZAČALI I VĚŘIT…

Trojan Václav – ČTK – 13.5.97 "Doufám, že příští rok už zde tento symbol arogance vůči lidskému utrpení, který projevil komunistický režim a dosud toleroval režim současný, nebude," prohlásil Trojan. Dodal, že v opačném případě členové neoficiální "kontrolní skupiny" zahájí bourání vepřína sami. O svém úmyslu hodlají písemně informovat představitele vlády.
TROJANE, TROJANE, CHLAP MÁ VYHROŽOVAT POUZE TÍM, CO UMÍ SPLNIT…

27.1.1998 Lidové noviny Hlavní body programu Tošovského vlády - Školství, kultura, národnostní a ekologická politika: Bude usilovat o změnu přístupu většinové populace k romské minoritě a zasadí se o rychlý postih rasistických projevů, vybuduje na místě bývalého internačního tábora v Letech u Písku důstojný památník
DESET LET POLITICKÝCH SLIBŮ, TO JSTE JEŠTE DRAZÍ CIKÁNI NEPOCHOPILI, ŽE PAMÁTNÍK PROSTĚ NEBUDE, NEBUDE, NEBUDE…

Vladimí Mlynář - 5.3.1998- v rozh.pro Magazín Mladé fronty Dnes – „A tábor v Letech byl takovým Terezínem.“
NEMĚL BY BÝT MLYNÁŘ JEŠTĚ SOUZEN ZA ZNEVAŽOVÁNÍ UTRPENÍ TEREZÍNSKÝCH OBĚTÍ?

17.4.1998- Mladá fronta Dnes Prokopec Zdeněk : přednosta o.Písek - "Buď bude vepřín zbourán, nebo zůstane na svém místě.“
TOMU SE ŘÍKÁ PROGNOSTIKA :-)

25.4.1998- Lidové noviny - Na návrh, jestli by peníze, které by odstranění vepřína vyžadovalo - asi 350 milionů korun - neměly být spíš použity na programy pro živé Romy, reaguje Čeněk Růžička: "To by šlo do ztracena - na soutěže romských miss, tanečky a učitelky, které Romům nerozumějí. To je ten rozdíl v mentalitě. Podívejte se, na co my klademe důraz" a ukazuje fotografie jejich honosné rodinné hrobky v Pardubicích. "Chápete, proč nás existence toho prasečáku v Letech tak bolí? Když je nějaké výročí, raději si utrhneme od úst, abychom mohli hrob našich předků zasypat krásnými květy. Takoví jsme."
TAKY JE VÁM Z TOHO NA BLITÍ :-(

7.5.1998 – Zemské noviny – O čem se mluví - Zárybnický Jan , starosta obce Lety: »Pokud by komplex zůstal na svém místě, ušetří stát desítky milionů korun. Nabízí se otázka, jestli by se tyto peníze nedaly využít mnohem užitečněji a účelněji. Zdá se, že na celém sporu vydělají především stavební firmy. My bychom mohli Romům nabídnout nedaleko táborového hřbitova jiný obecní pozemek, na kterém by se mohl postavit důstojný památník, muzeum, byty nebo třeba i továrna.«
KDE JE TOMU ROZUMNÉMU MUŽI KONEC…

13.5.98 – Zpravodajství ČTK - Růžička Čeněk : Výbor pro odškodnění romského holocaustu : "Na místě, kde by měl stát důstojný památník našich předků, stojí dnes památník v podobě velkovýkrmny prasat...jako by nás všechny dosavadní vlády chtěly rovnat k prasatům."
BEZ KOMENTÁŘE ČENDO, BEZ KOMENTÁŘE

14.5.98 – Radiožurnál - Holomek Karel: „Moje myšlení jistě i myšlení těch ne mnoha lidí, kteří se tam shromáždili a nebylo jich více než sto, ale protože žijí někde, zajímají mě především živí lidé a rád bych, aby takové to pietní záležitosti vysloveně jenom vzpomínkou na neblahou minulost, ale taky aby říkali něco současníkům. A pokud by tomu tak nemělo být, pak by to samozřejmě bylo jaké si pokrytecké gesto. Nepochybuji, že ti lidé kteří tam byli, a já je mohu jmenovat to tak to neberou a chtějí, aby to ten dopad do současnosti mělo. Především, aby ta společnost se poučila z neblahých chyb minulosti a aby to mělo v té společnosti nějaký příznivý dopad. A jak všichni dobře víme, že tomu tak není a to je to co mě na té záležitosti vadí.“ „Já tu symboliku nepodceňuji, samozřejmě že i v této záležitosti je nutno mluvit o jakém si dluhu, který společnost vůči Romům má, to nepochybně tak je. Je to zejména v těch Letech u Písku, je to velmi komplikovaná záležitost neboť tam se současně kromě toho, že tento tábor byl nyní vyhlášen jako památkovým objektem, což samozřejmě znamená taky jisté povinnosti pro vládu, pro stát je tam současně ta prasečí farma a to je nesmírně komplikovaná záležitost. Já samozřejmě jsem pro to, aby tato farma byla přemístěna z okruhu tohoto památkového místa, ale nebude to levná finanční záležitost. Mnoho lidí, snad 400 by mohlo ztratit zaměstnání pokud by byla ta farma zlikvidována a pokud samozřejmě jde o vykoupení není to záležitost desítek milionů, ale stovek milionů a v tom je právě ten choulostivý bod. Já bych rád, aby to lidé chápali jako jakýsi dluh, který je tím splácen a kterým také společnost jasně symbolizuje svoje smýšlení. A pokud by mělo skutečně zůstat u toho, pokud by to lidé takto nepochopili tak samozřejmě tu bude zase volání ano, podívejte se co tu pro Romy děláme, ale to je skutečně velice složitá záležitost a já bych rád, aby to právě nebyla jenom planá symbolika, ale to bylo pochopeno právě tak, že to má nějaké důsledky do současnosti a že společnost si ty důsledky, ten dluh uvědomuje. „Touto záležitostí se velmi aktivně, a moje hluboká poklona, zabývá pan ministr MLYNÁŘ, ta záležitost není bez nadějná, ale má v sobě ještě nějaké komplikace a jestliže se podaří této vládě, již je ministr MLYNÁŘ členem, zlikvidovat tu farmu. Pak to bude krok hodný uznání.“ „ Někteří členové se dostali přímo do koncentračního tábora v Osvětimi ... v Polsku, ale někteří právě ti nebližší členové mé rodiny, ale Hodonínem u Kunštátu neprošli, ale bylo mnoho z rodiny HOLOMKŮ, z které pocházím, kteří tím táborem prošli, ale patřili do vzdálenějšího příbuzenstva, ale to nic nemění na skutečnosti, že to byla neblahá věc, stejně tak jako v Letech u Písku, kde bylo výhradně české osazenstvo i v Hodoníně u Kunštátu tomu tak bylo, prostě ty paralely jsou tu tak si podobné, naléhavé v obou dvou případech, že skutečně je dobré skutečně se jimi zabývat. Ale všechny historické okolnosti nejsou dodnes zcela jasné a my hledáme finanční prostředky a konečně se ty finanční prostředky nachází k tomu, aby všechny tyto historické okolnosti byly skutečně náležitě prošetřený a aby to nezůstalo na jakých si lidech, kteří tomu dodali vlastně ten impuls a to byl pan Markus PAPÉ" německý novinář, který rovněž byl v Letech u Písku a pan Paul POLANSKÝ, kteří ke vší úctě, kterou k nim cítím, že teda tento impuls vydali se dopouští určitých objektivních přestupků proti historické pravdě. A právě jde o to, abychom nalezli tyto finanční prostředky a dokázali ten výzkum, ke kterým jsme neměli zatím sílu ani prostředky, abychom dokázali ukončit. Ty prostředky se nyní nachází, je šance v česko-německém fondu budoucnosti, je šance ve fenoménu holocaust, který nyní je nebo pracuje pod patronací prezidentské kanceláře a dochází zde k úzké spolupráci s Američany z Muzea holocaustu ve Washingtonu a ta spolupráce už doznala velice konkrétních norem a já doufám, že brzy se k tomu dostaneme, abychom skutečně už mohli dát impuls k tomu, aby tento výzkum pokročil. Je velmi zajímavá věc, kterou jsem se vlastně dozvěděl dnes, tam poblíž u tohoto místa, kde byly ty hromadné hroby Romů, kteří zemřeli. Je taky hrob Němců, kteří prostě byli, kteří odcházeli po okupaci. To je samozřejmě taky věc, která není prozkoumaná, jestliže mluvím o válečných obětech, tak to má jistě souvislost i s tímto a není možno, aspoň já cítím, že to není možno prostě oddělovat je při této příležistosti mluvit o těchto záležitostech a vědět o nich. Já jsem do dnešního dne o tom prostě nevěděl a trošku mě to zaskočilo, mluvíme tady o Romech, v pořádku, má to svojí symboliku, kterou není možno podceňovat, ale jsou tady hroby taky německých utečenců z válečné doby. To mě, čili je tu co zkoumat, je co prověřovat na profesionální úrovni a už se taky poněkud zbavit emocí, takové té vysloveně novinářské touhy prostě zpochybňovat nebo něco prosazovat co nemusí být docela v pořádku.“
NO, POKUD TOMU NĚKDO Z VÁS ROZUMÍ, AŤ TO PROSÍM PŘELOŽÍ DO ČEŠTINY A POŠLE NA NÁŠ MAIL…

14.5.98 – Právo- Lety - Pape Markus - zde bylo oficiálně utýráno 350 romských dětí, žen a mužů…
PAPE, TY BYS MĚL BÝT HNÁN SVINSKÝM KROKEM Z TÉTO ZEMĚ, KTEROU JEN ŠPINÍŠ A POŠKOZUJEŠ…

14.5.98 – Mladá fronta Dnes - Růžička Čeněk : „Prasečák odráží historii i současnost Romů, podívejte se, jaká je to symbolika, jako by nás všechny dosavadní vlády chtěly přirovnat k prasatům,"
ČENDO, TY LIŠÁKU…

30.5.98 – Blesk - Mlynář Vladimír: K Letům "Odmítli mi sdělit cokoli bližšího o své firmě, a proto jsem požádal v souladu se zákonem číslo 153 o zpravodajských službách ředitele BIS, zda jeho služba disponuje nějakými informacemi o této společnosti," Zpráva od BIS však byla podle Mlynáře nepoužitelná. "Dodnes tedy nevím, kdo AGPI skutečně vlastní."
ŽE BYL MLYNÁŘ HAJZL, TO VÍ KAŽDÝ, ALE ŽE ZNEUŽÍVAL BIS K LUSTROVÁNÍ SOUKROMÝCH FIREM, KDE NEBYLO PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU!

28.6.1998- TV Nova - Vladimír MLYNÁŘ: Já mám důkazy, nezpochybnitelné důkazy, které se podařilo objevit v archivech, že koncentrační tábor stál přímo na místě toho bývalého vepřína. Že tam byly a jsou masové hroby!
NENÍ CO DODAT, VÝŠE JE PSÁNO, ŽE MLYNÁŘ BYL HAJZL… MLUVÍ O LETECH STEJNĚ JAKO KATEŘINA J.

2.7.98- Radiožurnál - Starosta obce Lety - Víte, těm lidem u nás připadá hrozně nesmyslné zbořit vepřín a postavit památník.
NEJENOM LIDEM U VÁS, PANE STAROSTO.

4.7.98 – Mladá fronta Dnes - Letský starosta Jan Zárybnický: "Existují tu dva pohledy - jeden pražský a jeden místní. Lidé stále nechtějí uvěřit, že vláda vepřín zruší. Bojí se o práci," "Společnost AGPI, jež vepřín vlastní, je jedním z mála fungujících zemědělských podniků a je s ní provázána celá řada místních aktivit. Pokud vepřín zanikne, zaniknou i tyto vazby. Nikdo nevysvětlil, proč je tento krok jediným správným řešením. Domnívám se, že by bylo dobré také řádně přezkoumat celou historii tábora. Podle některých pamětníků totiž neměl charakter koncentračního tábora."
NEJENOM PODLE PAMĚTNÍKŮ! PROSTĚ TAM NEBYL, JAKO TAM NEPROBÍHALA GENOCIDA!

14.11.98 – Magazín Práva - Bašta Jaroslav : "Přiznám se, že mému způsobu uvažování je trochu cizí přijít a diskutovat o zbourání vepřínu, když vidím, že se nikdo ani nenamáhal osadit v Letech cedule, které upozorňují na místo nynějšího památníku. Nikdo se ani nesnažil upravit přístupovou cestu k němu. A ještě ke všemu jsou u památníku informační tabule s textem v angličtině a češtině, které obsahují věcné a gramatické chyby."
TAK TAK, A JINAK TO NEBUDE…

29.12.98 – Radiožurnál - Petr UHL: Dostal jsem takový nápad, že bychom vypsali veřejnou sbírku a to nejenom národní českou, československou, ale taky evropskou a světovou, protože Romové jsou evropský národ.
:-)

7.1.99-Radiožurnál – 18.00 - Veselý Ivan /ROI/ : „My jsme prostě jako ROI proti této sbírce. To je záležitost, to je věc státu, prostě to je věc zásadní a v podstatě by to měl řešit, řešit jako prostě stát a my jsme ochotni se podílet maximálně na sbírce, na nějaký na ten památník. Ne na modernizaci vepřína.“
UŽ TENKRÁT DO BYL VYČŮRÁNEK A ZŮSTAL JÍM DODNES… A TEN SLOH :-)

17.1.99-Nova TV - Jan RUML, senátor /US/: Vždyť to byli čeští četníci, kteří tam ten koncentrační táboru obhospodařovali, oni byli vlastně viníky smrti těch Romů tam.
DALŠÍ Z LUMPŮ, KTEŘÍ SE CHTĚLI NA LETECH POLITICKY ZVIDITELNIT… A KDE JE MU DNES KONEC.

23.1.99-Diskuse TV - Václav ŠINDELÁŘ - pamětník : „Z toho tábora kdo chtěl utéct, utekl. Stačilo vykopnout tři prkna z hradby nebo respektive z plotu a byl venku. Miroslav PETRÁČEK: „Jedním z účelů táborové internace Romů měla být jejich převýchova k práci.“ Václav ŠINDELÁŘ - pamětník : Doktor říkal, Aninko, já bych je očkoval, ale oni mají strach, že je usmrtím. Petr LHOTKA - Muzeum romské kultury Brno :Nešlo rozhodně o systematické vyhlazování Romů na našem území. Jana HORVÁTHOVÁ - Muzeum romské kultury Brno: Argumentovat tím, že v Letech je vepřín a že je to teda nedůstojné, ale vždyť ty vepříci tam jsou proto, abychom je jedli právě my.
TROCHA PRAVDY NIKDY NEUŠKODÍ… VIĎTE, PANÍ HORVÁTHOVÁ

5.3.99 – Mladá fronta Dnes - Uhl Petr: "Vláda jako zástupce českého státu a česká společnost jako celek by měla uznat dluh vůči českým a moravským Romům, kteří byli zločinnou nacistickou mašinérií téměř vyhlazeni."
TO SNAD NE, NÁŠ DLUH ZA NACISTICKOU MAŠINÉRI?!

13.5.99-Radiožurnál - Ondřej GIŇA - Koordinační centrum Romského národního kongresu: „Výzvy aby byl i bojkot českých firem. Budem se obracet na firmy v Německu a v dalších státech, aby zvažovaly svoji spolupráci s českými firmami, například Škoda Volkswagen a podobně. Bude se vyzývat k tomu, aby například turisté přicházející do České republiky nekonzumovali vepřové maso, protože může pocházet z Letů.“
BEZ KOMENTÁŘE…

7.10.99.-Zpravodajství ČTK - Romská občanská iniciativa kritizuje vládní komisi pro Romy a Uhla také za to, že "svou osobní iniciativou znemožnil vybudovat důstojný památník obětem romského holocaustu" v Letech u Písku.
TO BY BYLA PRVNÍ A POSLEDNÍ POZITIVNÍ ČINNOST TROCKISTY UHLA.

18.10.00 Českobudějovické listy - Spor o text na náhrobku, který na místě nechala zbudovat vláda - Růžička Čeněk :"Text na památníčku, který byl schválen, se nám nelíbí a jen těžko se smiřujeme s tím, že do něj nemůžeme prosadit název koncentrační.
NÁM JE ČEŇKU LÍTO, ŽE NEMŮŽEME PROSADIT…

5.4.02 – Mladá fronta - K Letům: Beneš Miroslav /místopředseda ODS/ "Byl to vždy umělý problém, diskreditující zemi ve světě," "Je to pražské intelektuální uvažování. Na našem území je spousta míst, kde došlo k tragédiím, například na silnicích, a nikdo se nepohoršuje, že tomu chybí pieta."
BEZ KOMENTÁŘE

9.4.05 – Mladá fronta Dnes - Hlavín Václav – pamětník - "Byly tam před válkou dřevěné chatky vždy tak pro pět dětí. Pak se z toho stal sběrný tábor, ale v žádném případě ne vyhlazovací. Romové dokonce chodili k sedlákům do Letů pracovat, samozřejmě pokud chtěli," "Romové měli tyfus a to byl problém, na který umírali. Vepřín dnes nestojí rozhodně na místě tehdejšího tábora, ten byl blíže k cestě,"
PRAVDA BOLÍ, ČENDO…

12.1.06 – Zpravodajství ČTK - Petra Edelmannová – předsedkyně NS „Byli tam deportováni z toho důvodu, že nebyli schopni pracovat," "Samozřejmě, když někdo nemá hygienické návyky a potom šíří infekční nemoci, tak je to víceméně vina na jeho straně."
A PRAVDA JE JENOM JEDNA

20.1.06 –Zpravodajství ČTK - Konflikt s NS – kámen v Letech - Pape Markus - "Jediná možnost je asi osobně (členům strany) vysvětlit význam a posvátnost místa pro pozůstalé po obětech tábora. Rozhodně tam ale nebude žádný konflikt"
NEONACISTU PAPEHO ODVEDLA POLICIE K VÝSLECHU PRO NAPADENÍ PŘEDSEDKYNĚ NS

21.1.06 – TV Nova –TN - Petra EDELMANNOVÁ, předsedkyně Národní strany- k odstranění kamene: „Věříme, že ho Čeněk použije jako základní kámen na stavbu nového vepřína, který vystaví ruku v ruce všechny cikánské spolky svépomocí.“
ČENDA NIC NEPOSTAVIL, PRÁCE MU SMRDÍ, ON JEN O DOTACE UMÍ ROKY ŽÁDAT…

23.1.2006 – Zpravodajství ČTK- Pressklub Frekvence 1 - Jandák Vítězslav – min.kult. K Národní straně: "Jsou to lidi a mají právo na svůj názor."
V POSLEDNÍCH VOLBÁCH NÁŠ NÁZOR PODPOŘILO 30 000 OBČANŮ… A BUDE TO VÍC.

23.1.06 – ČT 1 – Reportéři ČT - Spor kolem tábora v Letech: Petra EDELMANNOVÁ, předsedkyně Národní strany: „Já nevím, proč bychom měli provokovat, když Národní strana postaví památník v Letech, který uctívá oběti 2. světové války, české vlastence, všechny ty, co bojovali proti fašismu.“ „V době, kdy vyšší váhu mají neartikulované projevy cikánských štváčů, než slova historiků z Akademie věd, se nelze divit tomu, že se v Čechách kradou pomníky obětem nacistické zvůle.“ „Jsme to my, kdo je v právu. Jsme to mi, kdo hájí paměť a jméno národa.“
NÁZOR NÁRODNÍ STRANY PODPOŘILA V MNOHA ANKETÁCH EL.MÉDIÍ VĚTŠINA OBČANŮ ČR.

8.4.2006 – ČT 1 - Vítězslav JANDÁK, ministr kultury /nestraník/ : Když budeme bourat něco ve jménu něčeho, tak to považuju za špatné.
NEBUDEME BOURAT NIC. NIKDO NEBUDE V LETECH NIC BOURAT. TO JE KONEČNÉ STANOVISKO VLÁDY…

…………………………….

A řeklo se toho mnohem více, napsalo na knihy a přesto, cikáni a jejich pohůnci stále lžou cosi o koncentráku a jakési genocidě, vědci hovoří o práci se štítících a ani jednom zabitém, Jacques s Papem hledají po lesích hromadné hroby upálených cikáňat, Evropský parlament se neustále vměšuje do věcí, kterým nerozumí a do kterých mu nic není… a prasata vesele chrochtají a smrdí zlodějskému knížeti z Orlíku pod nosem.

Projekt Lety, kterým Národní strana zamezila Paroubkově vládě investovat byť jen korunu do zbytečného památníku, byl jedním z nejlepších a především neúspěšnější z projektů českých národovců. Dění sledujeme i nadále… a slibujeme, památník OBĚTEM v Letech u Písku brzo postavíme nanovo.

Pro tiskový odbor NS připravily (za podpory EU - Českého člověka v tísni - vládního zmocněnce pro RVR z ČR - Helsinský výbor) cikánské klany momentálně na území ČR parazitující.


 


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 3346x, známka: 2.8
Kategorie: Nalezeno na webu
online: 33
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist