Petr Paulczyňski: homepage

Udělá Lisabon z Topolánka státníka?

Když jsem před více než čtyřmi lety společně s Mirkem Topolánkem inicioval vznik nezávislého think-tanku eStat.cz, mnozí se na nás dívali s nepochopením. Proč takové věci? A nezávisle na ODS? A efektivní stát?

Tehdy jsme trpělivě opakovali, že efektivní stát má být jednou z nejvyšších priorit, které musí mít ODS při svém budoucím vládnutí. Aby se tato tehdejší představa mohla naplnit, bylo potřeba připravit konkrétní odborné výstupy související s moderním způsobem vládnutí. Ty nesměly být zatíženy stereotypními postupy a osobními vazbami. Nutně tak musely vzniknout mimo standardní prostřední stranických a úřednických struktur.

Za dobu své existence si eStat.cz vybudoval pozici nezávislé instituce, zpracoval řadu analýz a studií. Vedle toho vyprodukoval řadu řešení, jak učinit stát efektivnějším. Z nich mnohé, jako je třeba projekt Czech POINT, eGovernment Act či registry, se dočkaly praktické realizace s konkrétními výsledky. Mohlo by se zdát, že se jedná o ukázkovou symbiózu politiků a think-tanku.

Přesto tento vztah není zcela harmonický. Na jedné straně stojí think-tank nezatížený vztahem s voličem. Může si dovolit přicházet s krystalicky čistými řešeními. Na straně druhé pak stojí politik, který naráží na politickou realitu všedního dne. Výsledkem je situace, kdy je think-tank nucen kritizovat politika, který prosazuje jeho myšlenky a nápady. Tím vzniká tlak, aby politik nerezignoval na původní ideové záměry. Výsledkem je vždy určitý kompromis odrážející původní myšlenku ve světle politické reality. Před časem eStat.cz zveřejnil svou analýzu Lisabonské smlouvy. Zaměřili jsme se na ni zejména z pohledu efektivity vládnutí a výhodnosti pro Českou republiku. Ačkoliv jsme zjistili, že přijetí smlouvy je pro ČR méně výhodné než zachování statu quo, tak je na místě přiznat, že smlouva zavádí určité instituty (oboustranná flexibilita či posílení národních parlamentů), které přispějí k efektivnějšímu fungování Unie.

Při interpretaci Lisabonské smlouvy také narážíme na nám dobře známý názorový střet think-tank a politik. To, co si může dovolit říkat nezávislá instituce, si dost dobře nemůže dovolit politik odpovědný za vládu, stranu, politickou stabilitu, ale také za dobré vztahy se sousedními státy.

Jestliže Lisabonská smlouva svým obsahem představuje 97 % někdejší Ústavní smlouvy, nelze asi očekávat, že ve vztahu k němu došlo u Mirka Topolánka k názorovému veletoči. Všichni si asi moc dobře pamatují onen pověstný „shit“. Změnil se však Mirek Topolánek. Z opozičního politika vyrostl ve státníka, který si je plně vědom postavení a možností ČR.

V evropské politice bohužel platí, že hlas malých států má i na mezivládní úrovni jinou váhu než hlas států, jakými jsou Francie či Německo. A nebylo tomu jinak ani v době, kdy ČR do Unie vstupovala. Stačí si jen vzpomenout na vynucený irský reparát smlouvy z Nice. Zatímco Francie žádný reparát v případě odmítnuté Ústavní smlouvy skládat nemusela.

Mirek Topolánek si jakožto realistický politik je této skutečnosti nepochybně plně vědom. Stejně jako toho, že odmítáním a blokováním v evropské politice stát o velikosti ČR nic nezmůže. V evropské politice lze jen úspěšně manévrovat, taktizovat a využívat slabých stránek jiných s tím, že výsledkem bude vždy jen kompromis, který nemůže být pro malý stát výhrou. Nemusí však být ani prohrou.

EStat.cz jako think-tank, který pojmenovává věci bez okolků, si může dovolit Lisabonskou smlouvu kritizovat a vytvářet tlak na politiky. Realisticky si také uvědomujeme to, že kdyby nastala situace odmítnutí Lisabonské smlouvy, tak pravděpodobně přijde na pořad jednání nějaká další smlouva, která může být pro Českou republiku ještě méně výhodná, než je ta lisabonská.

Spekuluje se také, že tato tzv. postlisabonská smlouva by ve svých ustanoveních měla konstrukci, která by fakticky znamenala ukončení členství v Unii pro toho, kdo takovouto smlouvu odmítne. Přiznejme si, že při otevřenosti české ekonomiky by vyloučení z Unie mělo pro ČR naprosto fatální důsledky.

Role Mirka Topolánka je opravdu nezáviděníhodná. Je artistou na laně, který musí vybalancovávat tlaky nejen z Bruselu, ale také od opozice, koaličních partnerů a na straně druhé z Hradu a z vlastní strany. Je proto nutné mu při ratifikaci poskytnout dostatek manévrovacího prostoru tak, aby dokázal využít českého předsednictví a jednání s Irskem o dalších možnostech ratifikace k dojednání případného kompromisního protokolu, kterým by se podařilo získat alespoň určité ústupky nejen pro Irsko, ale také pro ČR.

Pokud k tomu dostane příležitost, můžeme být svědky přerodu Mirka Topolánka coby někdejšího opozičního vůdce ve státníka nejen národního, ale i evropského formátu.


Autor je vedoucí eStat.cz.
Zveřejněno v deníku Právo.
 


zpět | tisk | poslat odkaz
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 1011x, známka: 2.8
Kategorie: Nalezeno v tisku
online: 34
návštěv:

Locations of visitors to this page blog.idnes.cz
odkazy
Václav Klaus
eStat.cz
Město Brno
Moderní Brno
   ODS
   ODS Brno
   
   
   
   
odjinud aktuálně

TOPlist